Productes Industrials

A nivell industrial fabriquem en fusta palets, suports, caixes i gàbies de totes mides.
També ofertem als nostres clients palets plàstics.